มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง CARRIER (TOTALLINE)

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง CARRIER (TOTALLINE)

4,285 บาท

(KSPN-103-C3-030) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RGE030R110-BD
P/N : 2I16250470 ขนาด 1/4 HP

4,285 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-030) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RGE030R110-BD
P/N : 2I16250470 ขนาด 1/4 HP

KSPN