มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง CARRIER (TOTALLINE)

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง CARRIER (TOTALLINE)

3,675 บาท

(KSPN-103-C3-075) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RGE036S230-BD  38RGE040S230-BD
รุ่น 38RGT024R110   38RGT040S230
รุ่น 38RLG036S30136   38RGE036S210
รุ่น 38RGT040S130
Model : PM3105105 (ขนาด 1/5 HP)
P/N : CARR-421X0024
(พาร์ทเดิม P/N : 1620-005-095)

3,675 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-075) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RGE036S230-BD  38RGE040S230-BD
รุ่น 38RGT024R110   38RGT040S230
รุ่น 38RLG036S30136   38RGE036S210
รุ่น 38RGT040S130
Model : PM3105105 (ขนาด 1/5 HP)
P/N : CARR-421X0024
(พาร์ทเดิม P/N : 1620-005-095)
KSPN

หน่วย

ลูก