มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR

3,195 บาท

(KSPN-103-C1-159) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CCS-N60SSY
MODEL : PM3104137
ขนาด 1/4 HP แบบมีปีก

3,195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C1-159) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CCS-N60SSY
MODEL : PM3104137
ขนาด 1/4 HP แบบมีปีก

KSPN