มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง DAIKIN

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง DAIKIN

3,070 บาท

(KSPN-103-D1-298) (D1-DAIKIN)
รุ่น RNQ30NV2S
P/N : 4021092

3,070 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-298) (D1-DAIKIN)
รุ่น RNQ30NV2S
P/N : 4021092
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก