มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO

2,630 บาท

(KSPN-063-12-110) (12-แกน 4 หุน – FASCO)
ขนาด 1/2 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : B1-1/2-A (8556NVA-A13S)
900 RPM 3.5A CAP 7.5UF/400VAC
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

2,630 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-12-110) (12-แกน 4 หุน – FASCO)
ขนาด 1/2 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : B1-1/2-A (8556NVA-A13S)
900 RPM 3.5A CAP 7.5UF/400VAC
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

หน่วย

ลูก