มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO

2,280 บาท

(KSPN-063-12-108) (12-แกน 4 หุน – FASCO)
ขนาด 1/3 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : B1-1/3-A (Model : 8556MVA-A15S)
900 RPM 2.3A CAP 5UF/400VAC
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

2,280 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-12-108) (12-แกน 4 หุน – FASCO)
ขนาด 1/3 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : B1-1/3-A (Model : 8556MVA-A15S)
900 RPM 2.3A CAP 5UF/400VAC
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN