มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO

1,340 บาท

(KSPN-063-12-102) (12-แกน 4 หุน – FASCO)
ขนาด 1/8 HP แบบมีปีก
Model : B1-1/8-K
900 RPM 0.98A CAP 5UF/400VAC
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

1,340 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-12-102) (12-แกน 4 หุน – FASCO)
ขนาด 1/8 HP แบบมีปีก
Model : B1-1/8-K
900 RPM 0.98A CAP 5UF/400VAC
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

หน่วย

ลูก