มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO (JUNIOR)

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO (JUNIOR)

825 บาท

(KSPN-063-15-101) (15-แกน 4 หุน – FASCO (JUNIOR)
Model : 7456GTS-A24S
ขนาด 1/8 HP แบบมีปีก
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

825 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-15-101) (15-แกน 4 หุน – FASCO (JUNIOR)
Model : 7456GTS-A24S
ขนาด 1/8 HP แบบมีปีก
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN