มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO (TC)

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO (TC)

1,195 บาท

(KSPN-063-13-103) (13-แกน 4 หุน – FASCO (TC))
ขนาด 1/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : 8556JVA-A12S (M310402)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

1,195 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-13-103) (13-แกน 4 หุน – FASCO (TC))
ขนาด 1/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : 8556JVA-A12S (M310402)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN