มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO (TC)

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO (TC)

1,095 บาท

(KSPN-063-13-102) (13-แกน 4 หุน – FASCO (TC))
ขนาด 1/6 HP แบบมีปีก
Model : 7456JTS-A18S (1/6)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

1,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-13-102) (13-แกน 4 หุน – FASCO (TC))
ขนาด 1/6 HP แบบมีปีก
Model : 7456JTS-A18S (1/6)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN