(รหัสสินค้า : 063032) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง TC (FASCO)

(รหัสสินค้า : 063032) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง TC (FASCO)

3,995 บาท

(KSPN-063-13-104) (13-แกน 4 หุน – FASCO (TC))
ขนาด 3/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : M330401 ไฟ 220V
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

3,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-13-104) (13-แกน 4 หุน – FASCO (TC))
ขนาด 3/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : M330401 ไฟ 220V
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก