มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO (TC)

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO (TC)

2,785 บาท

(KSPN-063-13-104) (13-แกน 4 หุน – FASCO (TC))
ขนาด 3/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : M330401
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

2,785 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-13-104) (13-แกน 4 หุน – FASCO (TC))
ขนาด 3/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : M330401
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

หน่วย

ลูก