มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO

3,100 บาท

(KSPN-063-12-112) (12-แกน 4 หุน – FASCO)
ขนาด 3/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : B1-3/4-A (Model : 8556NVA-A14S)
900 RPM 4.5A CAP 12UF/400VAC
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

3,100 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-12-112) (12-แกน 4 หุน – FASCO)
ขนาด 3/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : B1-3/4-A (Model : 8556NVA-A14S)
900 RPM 4.5A CAP 12UF/400VAC
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN