มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง HITACHI

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง HITACHI

2,045 บาท

(KSPN-103-H1-043) (H1-HITACHI)
รุ่น RAC-DX13CFT
P/N : PMRAC-SX13CD*S03

2,045 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-H1-043) (H1-HITACHI)
รุ่น RAC-DX13CFT
P/N : PMRAC-SX13CD*S03
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แผง