(รหัสสินค้า : 063113) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KRUGER FASCO

(รหัสสินค้า : 063113) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KRUGER FASCO

1,965 บาท

(KSPN-063-22-104) (22-แกน 4 หุน – KRUKER FASCO)
Model : 7455JVA-A22S
(96W / 6P / 1PH / 50Hz / 220V / 2SP)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

1,965 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-22-104) (22-แกน 4 หุน – KRUKER FASCO)
Model : 7455JVA-A22S
(96W / 6P / 1PH / 50Hz / 220V / 2SP)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก