มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KRUGER FASCO

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KRUGER FASCO

2,285 บาท

(KSPN-063-22-105) (22-แกน 4 หุน – KRUKER FASCO)
Model : 7454KVA-A11X
(147W / 4P / 1PH / 50Hz / 220V / 1SP)
(+แคป 7.5 uf)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

2,285 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-22-105) (22-แกน 4 หุน – KRUKER FASCO)
Model : 7454KVA-A11X
(147W / 4P / 1PH / 50Hz / 220V / 1SP)
(+แคป 7.5 uf)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN