มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KRUGER FASCO

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KRUGER FASCO

4,185 บาท

(KSPN-063-22-106) (22-แกน 4 หุน – KRUKER FASCO)
Model : 2LM4F0550-01-00
(550W / 4P / 1PH / 50Hz / 220V / 3SP)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

4,185 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-22-106) (22-แกน 4 หุน – KRUKER FASCO)
Model : 2LM4F0550-01-00
(550W / 4P / 1PH / 50Hz / 220V / 3SP)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN