มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KRUGER FASCO

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KRUGER FASCO

2,370 บาท

(KSPN-063-22-101) (22-แกน 4 หุน – KRUKER FASCO)
Model : 8556KVA-A12S
(113W / 6P / 1PH / 50Hz / 220V / 1SP)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

2,370 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-22-101) (22-แกน 4 หุน – KRUKER FASCO)
Model : 8556KVA-A12S
(113W / 6P / 1PH / 50Hz / 220V / 1SP)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN