มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง MIZU

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง MIZU

690 บาท

(KSPN-063-20-101) (20-แกน 4 หุน – MIZU)
ขนาด 1/8 HP แบบมีปีก
Model : CMT 1/8 B
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

690 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-20-101) (20-แกน 4 หุน – MIZU)
ขนาด 1/8 HP แบบมีปีก
Model : CMT 1/8 B
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN