มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง MIZU

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง MIZU

1,190 บาท

(KSPN-063-20-105) (20-แกน 4 หุน – MIZU)
ขนาด 1/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : CMT 1/4 กลมใหม่ (รหัสใหม่ CMT 14KXXX)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

1,190 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-20-105) (20-แกน 4 หุน – MIZU)
ขนาด 1/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : CMT 1/4 กลมใหม่ (รหัสใหม่ CMT 14KXXX)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN