มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง PIONEER

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง PIONEER

1,750 บาท

(KSPN-063-11-106) (11-แกน 4 หุน – PIONEER)
ขนาด 1/2 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : PM310203 900 RPM
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

1,750 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-11-106) (11-แกน 4 หุน – PIONEER)
ขนาด 1/2 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : PM310203 900 RPM
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN