มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง PIONEER

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง PIONEER

779 บาท

(KSPN-063-11-101) (11-แกน 4 หุน – PIONEER)
ขนาด 1/8 HP แบบมีปีก
Model (S2) : PM3108194
Cap 2.5 MFD  0.51/0.51 AMP
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

779 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-11-101) (11-แกน 4 หุน – PIONEER)
ขนาด 1/8 HP แบบมีปีก
Model (S2) : PM3108194
Cap 2.5 MFD  0.51/0.51 AMP
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก