มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง PIONEER

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง PIONEER

985 บาท

(KSPN-063-11-102) (11-แกน 4 หุน – PIONEER)
ขนาด 1/6 HP แบบมีปีก
Model : PM310648
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

985 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-11-102) (11-แกน 4 หุน – PIONEER)
ขนาด 1/6 HP แบบมีปีก
Model : PM310648
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN