มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง PIONEER

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง PIONEER

1,175 บาท

(KSPN-063-11-103) (11-แกน 4 หุน – PIONEER)
ขนาด 1/4 HP แบบมีปีก
Model : PM3104116
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

1,175 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-11-103) (11-แกน 4 หุน – PIONEER)
ขนาด 1/4 HP แบบมีปีก
Model : PM3104116
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN