(รหัสสินค้า : 063132) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RADISON (295)

(รหัสสินค้า : 063132) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RADISON (295)

655 บาท

(KSPN-063-23-101) (23-แกน 4 หุน – RADISON)
ขนาด 1/8 HP แบบมีปีก
Model : RD3108295
Cap 2.5 MFD
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

655 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-23-101) (23-แกน 4 หุน – RADISON)
ขนาด 1/8 HP แบบมีปีก
Model : RD3108295
Cap 2.5 MFD
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก