มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG ขนาด 1 HP

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG ขนาด 1 HP

3,980 บาท

(KSPN-063-41-101) (41-แกน 24 mm – RUAMTHONG)
Model : RT490-61-24 ไฟ 380V
แกนเพลา ขนาด 24 mm

3,980 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-41-101) (41-แกน 24 mm – RUAMTHONG)
Model : RT490-61-24 ไฟ 380V
แกนเพลา ขนาด 24 mm

KSPN

หน่วย

ลูก