มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG ขนาด 3/4 HP

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG ขนาด 3/4 HP

3,354 บาท

(KSPN-063-31-101) (31-แกน 5 หุน – RUAMTHONG)
Model : RT465-634-5/8C
ไฟ 380V 900RPM 3PH 1.2A (แบบมีร่องลิ่ม)
แกนเพลา ขนาด 5 หุน (5/8)

3,354 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-31-101) (31-แกน 5 หุน – RUAMTHONG)
Model : RT465-634-5/8C
ไฟ 380V 900RPM 3PH 1.2A (แบบมีร่องลิ่ม)
แกนเพลา ขนาด 5 หุน (5/8)

KSPN