มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG ขนาด 1 HP

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG ขนาด 1 HP

4,095 บาท

(KSPN-063-31-103) (31-แกน 5 หุน – RUAMTHONG)
Model : RT490-61-5/8C100
ไฟ 380V 1.6A 900RPM CLASS B
แกนเพลา ขนาด 5 หุน (5/8)
(แบบแกนยาว)

Placeholder

4,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-31-103) (31-แกน 5 หุน – RUAMTHONG)
Model : RT490-61-5/8C100
ไฟ 380V 1.6A 900RPM CLASS B
แกนเพลา ขนาด 5 หุน (5/8)
(แบบแกนยาว)

KSPN