(รหัสสินค้า : 063125) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG ขนาด 1 HP

(รหัสสินค้า : 063125) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG ขนาด 1 HP

4,315 บาท

(KSPN-063-31-104) (31-แกน 5 หุน – RUAMTHONG)
Model : RT490-61-5/8C
ไฟ 380V 900RPM
แกนเพลา ขนาด 5 หุน (5/8)
Placeholder

4,315 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-31-104) (31-แกน 5 หุน – RUAMTHONG)
Model : RT490-61-5/8C
ไฟ 380V 900RPM
แกนเพลา ขนาด 5 หุน (5/8)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก