มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG ขนาด 1 HP

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG ขนาด 1 HP

3,895 บาท

(KSPN-063-31-104) (31-แกน 5 หุน – RUAMTHONG)
Model : RT490-61-5/8
ไฟ 380V 900RPM
แกนเพลา ขนาด 5 หุน (5/8)

Placeholder

3,895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-31-104) (31-แกน 5 หุน – RUAMTHONG)
Model : RT490-61-5/8
ไฟ 380V 900RPM
แกนเพลา ขนาด 5 หุน (5/8)

KSPN