มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG ขนาด 1 HP

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG ขนาด 1 HP

3,725 บาท

(KSPN-063-31-102) (31-แกน 5 หุน – RUAMTHONG)
ไฟ 380V 1.6A 900RPM CLASS B
แกนเพลา ขนาด 5 หุน (5/8)
(แบบแกนสั้น)

3,725 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-31-102) (31-แกน 5 หุน – RUAMTHONG)
ไฟ 380V 1.6A 900RPM CLASS B
แกนเพลา ขนาด 5 หุน (5/8)
(แบบแกนสั้น)

KSPN

หน่วย

ลูก