มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG

2,395 บาท

(KSPN-063-17-114) (17-แกน 4 หุน – RUAMTHOMG)
ขนาด 1/2 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : PK455-812-460
650 RPM CAP 12UF 300W 2.6A
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

2,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-17-114) (17-แกน 4 หุน – RUAMTHOMG)
ขนาด 1/2 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : PK455-812-460
650 RPM CAP 12UF 300W 2.6A
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN