มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG

885 บาท

(KSPN-063-17-104) (17-แกน 4 หุน – RUAMTHOMG)
ขนาด 1/8 HP แบบมีปีก
Model : RTS930C618
900RPM (แบบลูกปืน) CAP 3UF
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

885 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-17-104) (17-แกน 4 หุน – RUAMTHOMG)
ขนาด 1/8 HP แบบมีปีก
Model : RTS930C618
900RPM (แบบลูกปืน) CAP 3UF
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN