มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG

975 บาท

(KSPN-063-17-107) (17-แกน 4 หุน – RUAMTHOMG)
ขนาด 1/6 HP แบบมีปีก
รุ่น 930-66PF
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

975 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-17-107) (17-แกน 4 หุน – RUAMTHOMG)
ขนาด 1/6 HP แบบมีปีก
รุ่น 930-66PF
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN