มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG

1,070 บาท

(KSPN-063-17-110) (17-แกน 4 หุน – RUAMTHOMG)
ขนาด 1/5 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : 320-615
900 RPM (แบบลูกปืน) CAP 3UF
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

1,070 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-17-110) (17-แกน 4 หุน – RUAMTHOMG)
ขนาด 1/5 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : 320-615
900 RPM (แบบลูกปืน) CAP 3UF
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

หน่วย

ลูก