มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG

3,725 บาท

(KSPN-063-17-116) (17-แกน 4 หุน – RUAMTHOMG)
ขนาด 1 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : 490-634/1HP-1/2 ไฟ 220V
6P 3.6A 650W 24MFD/400V
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

3,725 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-17-116) (17-แกน 4 หุน – RUAMTHOMG)
ขนาด 1 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : 490-634/1HP-1/2 ไฟ 220V
6P 3.6A 650W 24MFD/400V
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

หน่วย

ลูก