มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG

2,245 บาท

(KSPN-063-17-113) (17-แกน 4 หุน – RUAMTHOMG)
ขนาด 1/2 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : RT455-61
900 RPM CAP 6UF 430W 2.4A
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

2,245 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-17-113) (17-แกน 4 หุน – RUAMTHOMG)
ขนาด 1/2 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : RT455-61
900 RPM CAP 6UF 430W 2.4A
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN