มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG

2,889 บาท

(KSPN-063-17-115) (17-แกน 4 หุน – RUAMTHOMG)
ขนาด 3/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model: 465-3/4HP ไฟ 380V
850RPM 3PH 1.6A
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

2,889 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-17-115) (17-แกน 4 หุน – RUAMTHOMG)
ขนาด 3/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model: 465-3/4HP ไฟ 380V
850RPM 3PH 1.6A
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN