(รหัสสินค้า : 063054) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO (TC)

(รหัสสินค้า : 063054) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง FASCO (TC)

1,345 บาท

(KSPN-063-13-103A) (13-แกน 4 หุน – FASCO (TC))
ขนาด 1/4 HP แบบมีปีก
Model : 7456JTS-A18S (1/4)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

1,345 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-13-103A) (13-แกน 4 หุน – FASCO (TC))
ขนาด 1/4 HP แบบมีปีก
Model : 7456JTS-A18S (1/4)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก