มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง TRANE

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง TRANE

1,835 บาท

(KSPN-103-T1-189) (T1-TRANE)
รุ่น TTK512QB00BA  รุ่น TTK536KB50DA
รุ่น TTK060KD00CA
P/N : 024-0377-AC
(P/N เดิม : 024-0377-001)

1,835 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-189) (T1-TRANE)
รุ่น TTK512QB00BA  รุ่น TTK536KB50DA
รุ่น TTK060KD00CA
P/N : 024-0377-AC
(P/N เดิม : 024-0377-001)
KSPN

หน่วย

ลูก