มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง U.E.M.

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง U.E.M.

3,640 บาท

(KSPN-063-32-101) (32-แกน 5 หุน – U.E.M.)
ขนาด 1 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
U.N. MOTORWORK  ไฟ 220V
แกนเพลา ขนาด 5 หุน (5/8)
Placeholder

3,640 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-32-101) (32-แกน 5 หุน – U.E.M.)
ขนาด 1 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
U.N. MOTORWORK  ไฟ 220V
แกนเพลา ขนาด 5 หุน (5/8)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก