มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง U.E.M.

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง U.E.M.

3,895 บาท

(KSPN-063-19-110) (19-แกน 4 หุน – U.E.M)
ขนาด 1 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
U.N. MOTORWORK
Model : 3ATP 220V 900 RPM
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

3,895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-19-110) (19-แกน 4 หุน – U.E.M)
ขนาด 1 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
U.N. MOTORWORK ไฟ 220V
Model : 3ATP 220V 900 RPM
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

หน่วย

ลูก