มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง U.E.M.

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง U.E.M.

1,690 บาท

(KSPN-063-19-104) (19-แกน 4 หุน – U.E.M)
ขนาด 1/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
U.N. MOTORWORK
Model : 3ATP 900 RPM CAP 4UF
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

1,690 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-19-104) (19-แกน 4 หุน – U.E.M)
ขนาด 1/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
U.N. MOTORWORK
Model : 3ATP 900 RPM CAP 4UF
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

หน่วย

ลูก