มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง U.E.M.

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง U.E.M.

3,250 บาท

(KSPN-063-19-107) (19-แกน 4 หุน – U.E.M)
ขนาด 1/2 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
U.N. MOTORWORK ไฟ 380V
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

3,250 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-19-107) (19-แกน 4 หุน – U.E.M)
ขนาด 1/2 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
U.N. MOTORWORK ไฟ 380V
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

หน่วย

ลูก