มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง U.E.M

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง U.E.M

1,215 บาท

(KSPN-063-19-101) (19-แกน 4 หุน – U.E.M)
ขนาด 1/10 HP แบบมีปีก
U.N. MOTORWORK
Model : 3ATP 900 RPM CAP 4UF
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

1,215 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-19-101) (19-แกน 4 หุน – U.E.M)
ขนาด 1/10 HP แบบมีปีก
U.N. MOTORWORK
Model : 3ATP 900 RPM CAP 4UF
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

หน่วย

ลูก