มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง YAMABISHI

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง YAMABISHI

2,025 บาท

(KSPN-063-16-105) (16-แกน 4 หุน – YAMABISHI)
ขนาด 1/2 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : B1-1/2-A 900 RPM
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

2,025 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-16-105) (16-แกน 4 หุน – YAMABISHI)
ขนาด 1/2 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : B1-1/2-A 900 RPM
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN