มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง YAMABISHI 3/4

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง YAMABISHI 3/4

2,525 บาท

(KSPN-063-16-107) (16-แกน 4 หุน – YAMABISHI)
ขนาด 3/4 HP (380V) แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : B1-3/4-J
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

2,525 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-16-107) (16-แกน 4 หุน – YAMABISHI)
ขนาด 3/4 HP (380V) แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : B1-3/4-J
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN