มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง YAMABISHI

มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง YAMABISHI

1,595 บาท

(KSPN-063-16-103) (16-แกน 4 หุน – YAMABISHI)
ขนาด 1/3 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : B1-1/3-A
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

Placeholder

1,595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-16-103) (16-แกน 4 หุน – YAMABISHI)
ขนาด 1/3 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : B1-1/3-A
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN