(รหัสสินค้า : 063003) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง YAMABISHI

(รหัสสินค้า : 063003) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง YAMABISHI

1,115 บาท

(KSPN-063-16-101) (16-แกน 4 หุน – YAMABISHI)
ขนาด 1/8 HP แบบมีปีก
Model : B1-1/8-KA
900 RPM 0.90A CAP 5UF/400VAC
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

1,115 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-16-101) (16-แกน 4 หุน – YAMABISHI)
ขนาด 1/8 HP แบบมีปีก
Model : B1-1/8-KA
900 RPM 0.90A CAP 5UF/400VAC
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก