(รหัสสินค้า : 065014) มอเตอร์ ตู้เย็น โนฟรอส HITACHI แกนใหญ่

(รหัสสินค้า : 065014) มอเตอร์ ตู้เย็น โนฟรอส HITACHI แกนใหญ่

สินค้าแนะนำ

325 บาท

(KSPN-065-01-113) (01-มอเตอร์ ตู้เย็น โนฟรอส)
2J01289B (R020752)

325 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-065-01-113) (01-มอเตอร์ ตู้เย็น โนฟรอส)
2J01289B (R020752)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว