(รหัสสินค้า : 066003) มอเตอร์ ตู้แช่ ELCO ขนาด 10 W

(รหัสสินค้า : 066003) มอเตอร์ ตู้แช่ ELCO ขนาด 10 W

520 บาท

(KSPN-066-01-101) (01-ELCO)
Model : NEV4T10ZVN003
1300/1550 RPM (VN10-20/1496)
10W (out) / 38W (in) 0.23A
มอเตอร์ หนา 9 cm ขนาด 8×8 cm

520 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-066-01-101) (01-ELCO)
Model : NEV4T10ZVN003
1300/1550 RPM (VN10-20/1496)
10W (out) / 38W (in) 0.23A
มอเตอร์ หนา 9 cm ขนาด 8×8 cm

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก