(รหัสสินค้า : 066008) มอเตอร์ ตู้แช่ ELCO ขนาด 16 W

(รหัสสินค้า : 066008) มอเตอร์ ตู้แช่ ELCO ขนาด 16 W

665 บาท

(KSPN-066-01-102) (01-ELCO)
Model : NEV4T16PVN002
1300/1550 RPM (VNT16-25/1536)
16W (out) / 65W (in) 0.45A
มอเตอร์ หนา 9 cm ขนาด 8×8 cm

665 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-066-01-102) (01-ELCO)
Model : NEV4T16PVN002
1300/1550 RPM (VNT16-25/1536)
16W (out) / 65W (in) 0.45A
มอเตอร์ หนา 9 cm ขนาด 8×8 cm

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก